Over ons

We beginnen met een stukje historie. In 1972 is het Beiler Harmonie Orkest ontstaan door het samengaan van de toenmalige Nederlandse Hervormde Muziekvereniging en het muziekkorps Union.

De Nederlands Hervormde Muziekvereniging, afgekort NHMV werd opgericht in 1925. Union was een harmonieorkest en symphonie orkest want vroeger speelden er ook strijkers mee. Union is opgericht in 1925. De leden van beide orkesten konden prima met elkaar overweg. Ondanks de verschillende achtergronden werd samen besloten de repetities te beginnen met een Psalm. In goed overleg werd besloten wie de dirigent van het nieuwe orkest zou worden. Dat werd Dhr. Wagensveld. De eerste repetitie was even wennen, de stemmen moesten verdeeld worden en iedereen speelde alsof zijn leven ervan af hing. Iedereen wilde de eerste partij spelen. Er werden allerlei acties en geldinzamelingen op touw gezet omdat er nieuwe uniformen moesten komen. Het eerste optreden van het Beiler Harmonie Orkest was de opening van de nieuwe sporthal in Beilen (bron: jubileumkrant 1997).

Op het moment bestaat het Beiler Harmonie Orkest uit ongeveer 30 spelende leden. Dit zijn leden van allerlei leeftijden. Zo hebben we een aantal jeugdleden maar zijn er ook senioren. Sommigen zijn als kind al begonnen met het maken van muziek, anderen pas op latere leeftijd. We geven ieder jaar ongeveer twee grotere of kleinere concerten. Daarnaast spelen we om het jaar tijdens de dodenherdenking en tijdens de samenzangkerkdienst met kerst. Naast de reguliere repetities hebben we ook regelmatig sectie repetities waarbij er specifiek aandacht wordt besteed aan een sectie. Bijvoorbeeld de klarinetten, saxofoons, klein koper, groot koper, fluiten en hobo of slagwerk.

De blazersklas op de GA de Ridderschool wordt door een aantal vrijwilligers van de vereniging ondersteund. Zij leren de leerlingen de basisbeginselen van hun eigen instrument met ondersteuning van muziekdocenten en bieden hand- en spandiensten tijdens de lessen.

Sinds 2015 is Albert-Jan Eshuis de dirigent van het Beiler Harmonie Orkest.

 

Optreden bij de Nagtegael

Optreden bij de Nagtegael

naar boven